Behandeling

Medische gegevens:

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc.

Voor uw medicatielijst kunt u bij uw apotheek terecht.

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.

Behandeling:

Behalve de gangbare behandelingen doen we ook aan :

Esthetische tandheelkunde, Bleken, Spalken, Implantologie.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • en de duur van de behandelingen.

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de informatie over mondgezondheid, brochures op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Desgewenst kan het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk worden vastgelegd. Wij doen dit in elk geval altijd voor behandelingen indien de patient dit wenst. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen 30 werkdagen.

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. Wij kunnen u verwijzen naar collega´s voor onder meer Kaakchirurgie / Orthodontische behandeling / Orthodontie / Tandtechnicus / Endodontologie / Implantologie / Behandeling van kinderen / Parodontologie / Behandeling van patiënten met angst / Gnatologie.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.