No-show bij tandarts of mondhygiëniste

In de Nederlandse media is er veel aandacht geweest voor het fenomeen no-show in de mondzorg. Per behandelaar worden gemiddeld maar liefst 3,6 afspraken per week niet nagekomen wat tot hoge kosten leidt. Conform landelijke richtlijnen brengen tandartsen en mondhygiënisten voor een niet nagekomen afspraak de kosten in rekening (Declaratiecode is C90: “Niet nagekomen afspraak”).

Kosten no-show

Helaas worden wij ook bij Tandartsenpraktijk Tjiook en Kho ook met deze problemen geconfronteerd. Het afgelopen jaar  zijn er gemiddeld maar liefst 5 patiënten per week niet op hun afspraak verschenen. Dat vinden wij best veel. Er staat namelijk een team klaar, dat in deze tijd geen zorg kan verlenen. Dit kost de praktijk veel geld.

Daarom hanteren wij voor het niet nakomen van een behandelafspraak standaard de kosten van € 1,- per minuut.

Verantwoordelijkheid patiënt

Het is de verantwoordelijkheid van een patiënt om een afspraak goed te noteren, deze op te volgen of minimaal 24-uur van tevoren te verplaatsen. Om te voorkomen dat een afspraak wordt vergeten, stuurt Tandartsenpraktijk Tjiook en Kho van iedere afspraak via e-mail enkele dagen voor de afspraak een herinnering. Deze e-mail is een service voor onze patiënten en ontslaat een patiënt niet van de eigen verantwoordelijkheid.  Aan de balie wordt ook een afspraakkaart aangeboden.

Landelijke richtlijnen en praktijkregels

Natuurlijk gaan wij er van uit dat een patiënt niet expres niet komt opdagen. Toch worden, zonder uitzondering en ongeacht de reden, conform de landelijke richtlijnen door tandartsen en mondhygiënisten de kosten in rekening gebracht. Tandartsenpraktijk Tjiook en Kho beperkt deze kosten vooralsnog tot €1,- per gereserveerde minuut. Een praktijk mag als maximum de kosten van de voorgenomen behandeling in rekening brengen.

Wordt een afspraak niet nagekomen dan ontvangt de patiënt daarover direct een e-mail met de constatering, uitleg en de (mogelijke) gevolgen. Vervolgens stuurt ons administratiekantoor een nota met de declaratiecode C90: “Niet nagekomen afspraak”. We begrijpen dat dit vervelend kan zijn, maar we rekenen na bovenstaande uitleg ook op uw begrip.

Voor een fijne samenwerking …

Maakt u een afspraak voor een controle of een behandeling bij uw tandarts of mondhygiënist? Dan vragen wij hierbij graag extra aandacht van u om de afspraak direct in uw agenda te noteren. Weet u de datum of het tijdstip niet zeker meer? Heeft u geen bevestiging ontvangen via e-mail? Bel of e-mail ons even. Voorkomen is voor u en ons beter dan een ‘no-show’.