Wijziging doorgeven

Mocht er veranderingen zijn in uw situatie zoals:

– verhuizing

– gewijzigde gezinssituatie

– overlijden van partner of een van de gezinsleden

– veranderingen van zorgverzekeraar, neem dan uw zorgpas mee

– ziekte al dan niet met veranderde medicatie, neem dan uw medicatielijst mee.

– ander belangrijke informatie.

Wilt u ons dat dan melden, want de zorgverzekeraars doen dat niet aan tandartsen ( wel bij artsen of apothekers). Dus als u denkt dat dat automatisch gaat dan is dat niet zo.

U kunt wijzigingen aan ons doorgeven via de balie, telefonisch, bij uw eerste bezoek of per email  info@tandartsenpraktijktjiook-kho.nl