Weekenddienst


Weekenddienst:

Vrijdag tot maandagmorgen 07.00 uur kunt u terecht bij:

Meander Centrum in Amersfoort.

Telefoonnummer: 0900-8602

Behandeling vind uitsluitend plaats na telefonisch overleg.

 

Avonddienst:

De avonddienst wordt van maandagavond 20 september 2021 tot en met donderdagavond 23 september 2021

waargenomen door:

Tandarts F.H.Nijman

Vitringasingel 1

Harderwijk

Telefoonnummer: 0341-412005

De avonddienst is alleen bedoeld voor zeer dringende spoedgevallen die niet uitgesteld kunnen worden tot de volgende dag.

Hiermee bedoelen wij een ongeval of een nabloeding